EHLİYET ALACAKLARIN DİKKATİNE

 

EHLİYET ALACAKLARIN YAPACAKLARI

İçin tıklayınız

 

SPOR İÇİN RAPOR ALACAKLARIN

YAPACAKLARI

İçin tıklayınız

 

DURUM BİLDİRİR RAPOR ALACAKLARIN

YAPACAKLARI

İçin tıklayınız

 

 

 

 

 

 

EHLİYET ALACAKLARIN DİKKATİNE

LÜTFEN,

     1.   SÜRÜCÜ ADAYLARINDA ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI.. YÖNETMELİĞİNİ  DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

Yönetmeliği okumak için tıklayınız

 

2.E-DEVLET ÜZERİNDEN KİŞİSEL SAĞLIK BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

Bu işlemi aşağıdaki linkten yada QR kod okutarak yapabilirler.

 

https://www.turkiye.gov.tr/saglik-surucu-raporu-beyan-basvurusu )

 

   3. TAHLİL İÇİN SABAH 09:00 -11:00 SAATLERİ ARASINDA AÇ OLARAK GELİNİZ.

 

   4. TAHLİL SONUCU VE DİĞER MUAYENELER İÇİN ERTESİ GÜN ÖĞLEDEN SONRA GELİNİZ.

 

5.   01 OCAK 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜM RAPORLAMA İŞLEMLERİ DİJİTAL ORTAMDA YAPILACAĞINDAN AİLE HEKİMLİĞİNDE MUAYENE İŞLEM BAŞLATILIRSA İŞLEM SONLANDIRMADAN BAŞKA BİR YERDEN ALINAN RAPOR KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

 

----------BAŞA DÖN

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOR İÇİN RAPOR ALACAKLARIN DİKKATİNE,

 

1.T.C Sağlık Bakanlığının internet sayfasına girerek kişisel sağlık bilgi formunu doldurunuz.

 

 

https://www.turkiye.gov.tr/saglik-surucu-raporu-beyan-basvurusu

 

 

 

2. T.C Gençlik Ve Spor Bakanlığının resmi İnternet sayfası

 

 

https://spor.sgm.gov.tr/EDevlet/ELisans/Default.aspx

 

den başvuru yaparak . T.C gençlik ve spor bakanlığı il müdürlüğüne giderek işlemleri başlatacaklar .

 

3. Aile Hekimlerine giderek gerekli muayeneyi yaptırabileceklerdir.

 

 

 

----------BAŞA DÖN

 

 

 

 

 

 

 

DURUM BİLDİRİR RAPOR ALACAKLARIN DİKKATİNE,

 

1.T.C Sağlık Bakanlığının internet sayfasına girerek kişisel sağlık bilgi formunu doldurunuz.

 

 

https://www.turkiye.gov.tr/saglik-surucu-raporu-beyan-basvurusu

 

 

2. Aile Hekimlerine giderek gerekli muayeneyi yaptırabileceklerdir.

 

3. Durum bildirir tek Hekim raporlarını altaki link ten yada yandaki qr kodu okutarak pdf formatında indirebilisiniz.

 

 

https://www.turkiye.gov.tr/saglik-e-imzali-durum-bildirir-tek-hekim-saglik-raporlari-sorgulama

 

 

 

 

----------BAŞA DÖN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29577

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE

MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “birinci fıkrasının (c) bendine” ibaresi “ikinci fıkrasına” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 4

(2) Tabip tarafından, sürücü veya sürücü adayının yapılan genel muayenesinde;

 

(4) Görme alanı;

a) Santral 20 derece içerisinde skotom olmamalıdır. Her iki gözde santral skotom olanlar, hiçbir sınıf sürücü belgesi alamaz.

 

b) Periferik görme alanı; yatay düzlemde her iki gözde ayrı ayrı görme alanı 120 dereceden daha az olamaz. 120 dereceden daha az görme alanına sahip olanlar sürücü belgesi alamaz.

 

a) Görmeyi zamanla azaltabilecek hastalıklarda (katarakt, makula dejenerasyonu, retinopatiler gibi) görme durumu ikinci fıkradaki şartlara uysa dahi, bu sürücülerin muayeneleri yılda 1 kez tekrarlanır.

 

BU MUAYENELER GÖZ UZMANI TARAFINDAN CİHAZLA YAPILABİLİR

 

“MADDE 6 – (1) İç hastalıklarından diabetes mellitusda;(ŞEKER HASTALIĞI)

a) Ağır diabetes mellitus(şeker hastalığı) vakalarında; kişinin araç kullanmasını olumsuz etkileyecek ölçüde kronik komplikasyonları (yan etki) olan (ağır retinopati (göz dibi hasarı) ve/veya ağır nefropati ( böbrek hasarı)ve/veya ağır nöropati (sinir hasarı) gibi) ve/veya insülin ve/veya oral antidiyabetik kullanmak zorunda olup sık hipoglisemiler nedeni ile kan şekeri regulasyonu sağlanamayan labil kan şekerine sahip olanlara, kalıcı hipoglisemi duyarsızlığı olanlara ve durumu sağlık raporu ile tespit edilenlere sürücü belgesi verilmez.

 

BU MUAYENELER DAHİLİYE  UZMANI TARAFINDAN  YAPILABİLİR

 

(2) Kalp-Damar Hastalıkları;

 

a) Anjinal yakınması olanlara; akut koroner sendrom (Stabil olmayan angina pektoris, ST yükselmeli miyokard infarktüsü ve ST yükselmesiz miyokard infarktüsü) tanısı almış olanlara ve koroner arter bypass cerrahisi uygulanan sürücü/sürücü adaylarına gerekli medikal tedavi ve/veya invaziv girişimleri tamamlandıktan 6 hafta sonra yapılacak olan uzman tabip kanaatine göre sürücü belgesi verilir.

 

b) Anjiyoplasti işlemi uygulanmış ikinci grup sürücü/sürücü adaylarına işlemden 6 hafta sonra yapılacak olan uzman tabip kanaatine göre sürücü belgesi verilir.

 

ç) Kalıcı pil implantasyonu ve başarılı kateter ablasyonu yapılan ikinci grup sürücü/sürücü adaylarına işlemden 6 hafta sonra kardiyoloji uzmanı kanaatine  göre sürücü belgesi verilir.

 

e) Hipertansiyonu olan ve maksimal tedaviye rağmen istirahat TA: 200/120 mmHg nin üzerinde olan sürücü/sürücü adaylarına ikinci grup sürücü belgesi verilmez.

f) Hipertrofik kardiyomiyopati ve dilate kardiyomiyopati tanısı konmuş semptomatik olan sürücü/sürücü adaylarına kardiyoloji uzmanı kanaatine  göre sürücü belgesi verilir.

 

g) Kalp yetersizliği ve kapak hastalığı tanısı konan ve ağır semptomatik (NewYork Kalp Cemiyeti Sınıf 3-4) olan sürücü/sürücü adaylarına kardiyoloji uzmanı kanaatine  göre sürücü belgesi verilir.

 

ğ) Konjenital kalp hastalığı tanısı konmuş olanlardan kompleks veya ciddi kardiyak problemi olanlara sürücü belgesi verilmez. Diğer konjenital hastalığı olanlar ve başarılı cerrahi onarım yapılmış olanlara belirli aralıklarla kontrolden geçmek kaydıyla kardiyoloji veya kardiyovasküler cerrahi uzmanı kanaatine  göre sürücü belgesi verilir.

 

BU MUAYENELER DAHİLİYE  UZMANI TARAFINDAN  YAPILABİLİR

 

 

“MADDE 7 – (1) İşitme ile ilgili olarak;

 

tabip tarafından, işitmenin normal kabul edilmesi için kişinin gürültüsüz ortamda dudak okumasına imkan vermeyecek şekilde normal konuşma sesi veya güçlü fısıltı ile değerlendirmesi yapılır.  

(İŞİTME TESTİ ODASI GEREKİR)

 

a) Tedavi edilemeyen veya kontrol edilemeyen baş dönmesi rahatsızlığı olan kişilere sürücü belgesi verilmez.

 

(5) Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu ile ilgili olarak;

 

c) Vücut kitle endeksi (VKE) 33 ve üzerinde olan kişilerden şikayetine bakılmaksızın tüm gece polisomnografi testi istenir.

 

ç) Tanıklı apnesi ve gündüz uyuklama hali olan kişilerden vücut kitle endeksine bakılmaksızın tüm gece polisomnografi testi istenir.

 

BU MUAYENELER KBB  UZMANI TARAFINDAN  YAPILABİLİR

 

.“MADDE 9 – (1) Ruh sağlığı hastalıklarından; ister doğumsal isterse hastalığa, travma veya beyin sinir ameliyatına bağlı oluşmuş ağır akıl hastalığı olanlar, zeka geriliği olanlar, demans (bunama) ve/veya yaşlılığa bağlı davranış bozukluğu olanlar, muhakeme, davranış ve uyumu belirgin ölçüde bozacak düzeyde kişilik bozukluğu, dürtü kontrol bozukluğu ve ağır davranış bozukluğu olanlar ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilir. Buna göre.

 

a) Sürücü belgesi verilemeyecek durumlar şunlardır;

 

1) Zekâ geriliği (IQ düzeyi 79 ve altı), (TEST GEREKLİ )

 

2) Bunama, (TEST GEREKLİ )

3) Dikkat bilinci, duygu ve heyecanı düşünceyi bozan sürekli bir hastalığın ya da ilaç kullanımının olması,

4) Alkol bağımlılığı olanlar veya alkollü araç kullanmaktan vazgeçmeyenler,

 

5) Uyuşturucu veya uyarıcı maddelere bağımlı olanlar veya bağımlı olmasa da düzenli olarak kullananlar.

b) Sürücü belgesinin geçici olarak verilemeyeceği durumlar şunlardır;

 

1) Psikotik bozukluk, akut alevlenme dönemlerinde kişinin sürücü belgesi geri alınır. Patolojinin düzelmesi ya da tedaviye yanıtın oluşması için geçecek en az 3 aylık süre sonunda yeniden muayene şartı aranır. Bu sürenin sonunda durumu sürücü olmaya uygunsa 6 ayda bir kontrol şartıyla sürücü belgesi geri verilebilir. Ancak şizofreninin tedavi yanıtı düşüklüğü ve kronikleşme eğilimi göstermesi ya da kullanılan ilaçların giderilemeyen yan etkilerinin varlığı gibi durumlarda sürücü belgesinin kalıcı olarak alınması kararı da verilebilir.

(TEST GEREKLİ )

4) Bipolar duygu durum bozukluğu, psikotik özellikli depresyon durumlarında:  kişinin durumuna göre akut dönemlerde sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilir. Subakut ve remisyon durumlarında sürücü belgesi kontrol muayeneleri koşuluyla geri verilir. Kontrol muayenelerinin süre ve aralıklarının raporda belirtilmesi gerekir.

(TEST GEREKLİ )

5) Dürtü denetimi bozukluğu, patlayıcı dürtü bozukluğu, sınır kişilik (dürtüsellik yüksekse), antisosyal kişilik (dürtüsellik yüksekse) bozukluklarında kalıcı olarak sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir.

(TEST GEREKLİ )

BU TEŞHİS SADECE PSİKİATRİ   UZMANI TARAFINDAN  KONULABİLİR.

 

c) Epilepsi hastalarına aşağıda sayılan hallerde sadece birinci grup sürücü belgesi sınıfları verilebilir. Bu sürücüler ambulans, resmi veya ticari araç kullanamazlar.

BU TEŞHİS SADECE NÖROLOJİ   UZMANI TARAFINDAN  KONULABİLİR.

 

----------BAŞA DÖNTasarlayan ve yapan ali şirin